۱۳۹۲/۶/۱۶
وزیری هامانه قائم مقام وزیر نفت شد

وزیر نفت با صدور حکمی سیدکاظم وزیری هامانه را به عنوان قائم مقام خود معرفی کرد.
در حکم بیژن زنگنه خطاب به سیدکاظم وزیری هامانه آمده است: با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند و اشراف جنابعالی بر امور صنعت نفت، بدینوسیله به عنوان قائم مقام وزیر نفت منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار یکتا در انجام وظایف محوله و تداوم خدمتگزاری به ملت شریف ایران، نظام جمهوری اسلامی و اعتلای صنعت نفت موفق باشید.
سیدکاظم وزیری هامانه نخستین وزیر نفت دولت نهم بود و حدود دو سال سکانداری وزارت نفت را به عهده داشت.

با آغاز فعالیت دولت نهم، محمود احمدی نژاد، ابتدا علی سعیدلو، صادق محصولی و سپس محسن تسلطی را برای وزارت نفت معرفی کرد که از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت رای لازم را کسب نکردند و در نهایت سید کاظم وزیری هامانه که از ابتدا به عنوان سرپرست معرفی شده بود و موفق شد اعتماد نمایندگان مجلس را در آذر سال ۸۴ کسب کرده و نخستین وزیر نفت دولت نهم شود.

وی در سال ۱۳۲۴ خورشیدی در یزد به دنیا آمده و لیسانس مهندسی مکانیک و فوق لیسانس مدیریت دارد. برخی سوابق گذشته وی در صنعت نفت به شرح ذیل بوده است:

- مهندس پروژه در مهندسی و ساختمان نفت
- مدیر امور اداری شرکت ملی نفت و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران
- رییس بررسی و تنظیم هدف ها و خط مشی ها در برنامه ریزی نفت
- با حفظ سمت به عنوان معاون مدیر امور اداری
- معاون مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران
- مدیر برنامه ریزی تلفیقی و عضو هیئت مدیره نفت
- با حفظ سمت مدیر برنامه ریزی و عضو هیئت مدیره پالایش و پخش
- با حفظ سمت معاون وزیر در برنامه ریزی و پژوهش
- عضو هیئت امناء دانشگاه صنعت نفت
- با حفظ سمت معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش
- قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کالای لندن
- معاون وزیر نفت در امور اشتغال
- معاون وزیر نفت در امور هماهنگی